HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2024
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

SGFs kurser 2023

       
  24-25 januari
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  14-15 mars
  Grundläggande statistik inom förorenade områden
  28-29 mars
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  24-27 april
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
  25-26 april
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning
  9 maj
  Jordmekanik
  10 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik
  23-26 maj
  Miljötekniska markundersökningar
  13-14 september
  Planering och projektering
  19-20 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  20-22 september
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment
  25-28 september
  Miljötekniska markundersökningar
 Uppskjuten till 2024
27-28 september
  Stabilitetsanalys
  9-10 oktober
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
  10-11 oktober
  Riskvärdering förorenade områden
  16-19 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
  17 oktober
  Grundläggande hydrogeologi
  18 oktober
  Fördjupad hydrogeologi
  19 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom
  13-14 november
  Vingsondering
  14-15 november   JB-sondering
 Uppskjuten till 2024 15 november
  Förorenade byggnader  
 
  Fältplanering för geotekniska handläggare
  20-21 november
  Riskbedömning förorenade områden
  30 november
  Grundläggande geoteknik


SGFs kurser 2022

       
  21-23 mars   Huvudkurs Fältgeoteknik del 2

4-5 april

Certifiering miljöprovtagare allmän kurs

5-6 april

Certifiering miljöprovtagare allmän kurs

26-28 april

Certifiering provtagare ytvatten och sediment

27-28 april

Jordmekanik (digital)

3-4 maj

Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

9-12 maj

Certifiering provtagare jord och grundvatten

16-17 maj

CPT 2 dagar

16-18 maj

CPT 3 dagar (för handläggare)

30-31 maj

Sättningsberäkning i teori och praktik

30 maj - 2 juni

Miljötekniska markundersökningar

14 september

Förorenade byggnader

20-21 september

Certifiering miljöprovtagare allmän kurs

21-22 september

Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten

26-29 september

Miljötekniska markundersökningar

10-12 oktober

Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
Höstveckan
17-20 oktober

Certifiering provtagare jord och grundvatten
Höstveckan
17 oktober

Grundläggande geoteknik
Höstveckan
18 oktober

Geologisk historia och jordartskännedom
Höstveckan
19 oktober

Grundläggande hydrogeologi
Höstveckan
20 oktober

Fördjupad hydrogeologi
  25-26 oktober
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning
  14-15 november
  Riskbedömning förorenade områden 
  15-16 november   Fältplanering för geotekniska handläggare 
  22-23 november   Grundläggande statistik inom förorenade områden
  29-30 november   Riskvärdering förorenade områdenSGFs kurser 2021

       
  21 april
  Jordmekanik - digital kurs**
  5-6 maj
  Förorenade byggnader - digital kurs**
  19-20, 26-27 maj   Sättningsberäkning i teori och praktik - digital kurs**
  2 tillfällen i juni
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  28-30 juni   Certifiering provtagare, ytvatten och sediment
  6-9 september   Certifiering provtagare, jord och grundvatten
  13-14 september   JB-sondering
  21-22 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  27-30 september   Miljötekniska markundersökningar
  28 sep - 1 okt
  Miljötekniska markundersökningar
  11-13 oktober
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
Höstveckan 18-21 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
Höstveckan 18 oktober
  Grundläggande geoteknik - digital kurs**
Höstveckan 19 oktober   Grundläggande hydrogeologi - digital kurs**
 Höstveckan inställd
  Fördjupad hydrogeologi
 Höstveckan inställd
  Geologisk historia och jordartskännedom
   22-23 november   Riskbedömning förorenade områden
  30 nov - 1 dec
  Grundläggande statistik inom förorenade områden 
       * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.SGFs kurser 2020

       
  23-24 november   Riskbedömning förorenade områden - digital kurs** 
  12-14 oktober   Certifiering provtagare ytvatten och sediment 
  12-14 oktober   Huvudkurs fältgeoteknik del 1
 Höstveckan 7 oktober   Fördjupad hydrogeologi - hybridkurs* 
 Höstveckan 6 oktober   Grundläggande hydrogeologi - hybridkurs* 
 Höstveckan 5 oktober   Geoteknik för alla - hybridkurs* 
 Höstveckan 5-8 oktober   Certifiering provtagare jord och grundvatten 
  28 sept - 1 okt   Miljötekniska markundersökningar
  21-22 september   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
  6-7 februari
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
  4 februari
  Förorenade byggnader 
  27-30 januari   Huvudkurs fältgeoteknik del 2 
  23-24 januari
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
       * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.SGFs kurser 2019

       
  19-20 november   Riskbedömning 
   11-13 november   Huvudkurs Fältgeoteknik del 1 
Höstveckan  17 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom 
 Höstveckan   16 oktober
  Fördjupad hydrogeologi 
Höstveckan
 15 oktober   Grundläggande hydrogeologi 
 Höstveckan   14 oktober
  Geoteknik för alla
Höstveckan  14-17 oktober
  Certifiering provtagare, jord och grundvatten
   7-10 oktober
  Miljötekniska markundersökningar
  30 sep - 1 okt   JB-sondering
   23-24 september   Certifiering av provtagare allmän grundkurs
  20-22 maj
  Certifiering av provtagare, ytvatten och sediment 
   13-16 maj   Certifiering provtagare, jord och grundvatten
   6-9 maj   Miljötekniska markundersökningar
  6-8 maj   CPT 1-3 dagar

6-7 maj

CPT 1-2 dagar 
   21-22 januari   Certifiering av provtagare allmän grundkursSGFs kurser 2018

       
  27-28 november   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  20-21 november   Riskbedömning av förorenade område
   18 oktober
  Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök 
Höstveckan 2018
 17-18 oktober
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
Höstveckan 2018   17 oktober   Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2018   16 oktober   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering  
Höstveckan 2018   15-18 oktober   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten  
   15-17 oktober   Huvudkurs fältgeoteknik del 1 
   2-3 oktober   Kartläggning av markradon 
    2-3 oktober
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
   18-21 september
  Miljötekniska markundersökningar 
   10-11 september
  Kolvprovtagning 
Vårveckan 2018
  14-17 maj   Miljötekniska markundersökningar 
Vårveckan 2018    14-17 maj
  Huvudkurs fältgeoteknik del 2 
Vårveckan 2018   17 maj   AMA/TB/MUR - fallgropar  
Vårveckan 2018   16 maj   Jordmekanik
Vårveckan 2018   15 maj
  Fördjupad hydrogeologi  
Vårveckan 2018   14 maj
  Grundläggande hydrogeologi  
   29 maj - 1 juni   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten  
   17-18 april   Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs) 
    17-19 april
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA) 
    30-31 januari   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering SGFs kurser 2017

       
    29-30 november   Konsolideringsteori och laboratorieförsök 
Höstveckan 2017   19 oktober   Dimensionering KC 
Höstveckan 2017   18-19 oktober   Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder 
Höstveckan 2017   18-19 oktober   Pålprojektering 
Höstveckan 2017   18 oktober   Avancerad släntstabilitet 
Höstveckan 2017   17 oktober   AMA/TB/MUR - fallgropar  
Höstveckan 2017   17 oktober   Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2017   16-19 oktober   Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten 
Höstveckan 2017   16-17 oktober   Riskbedömning förorenade områden  
Höstveckan 2017   16 oktober   Byggnadsgeologi och bergstabilitet  
Höstveckan 2017   16 oktober   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering 
     4-5 oktober   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
     12-14 september   CPT
   31 augusti   Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL) 
    29-30 augusti   Kolvprovtagning
Vårveckan 2017 11 maj   Geohydrologi för geotekniker
Vårveckan 2017 11 maj   Var kommer partialkoefficienten ifrån? - Grundprinciper för sannoliksbaserad design
Vårveckan 2017 11 maj   Regelverk som styr - fält/lab
Vårveckan 2017 10-11 maj   Geofysik
Vårveckan 2017 10-11 maj   Förorenade byggnader
Vårveckan 2017 10 maj   Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde
Vårveckan 2017 10 maj   Jordartskännedom för fältingenjören
Vårveckan 2017 10 maj   Armerad jord och jordspikning
Vårveckan 2017 9 maj   Jordmekanik
Vårveckan 2017 9 maj   AMA/TB/MUR - fallgropar
Vårveckan 2017 8-11 maj   Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Vårveckan 2017 8-9 maj   JB-sondering
Vårveckan 2017 8 maj   Avancerad släntstabilitet
Vårveckan 2017 8 maj   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
   2-4 maj   Huvudkurs fältgeoteknik del 1
  4-7 april   Miljötekniska markundersökningar
  8-9 februari   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  26 januari   Avancerad släntstabilitet

Uppdaterat 2023-12-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum