HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Presentation av bästa examensarbete 2020
Bästa Examensarbete 2020
SGF Föreningsstämma 2021
Corona & föreningsaktiviteter
Grundläggningsdagen
Nytt från högskolan
Äldre information
2020
2019
Minikurser Dagen-innan-GD 2019
SGF Föreningsstämma 2019
Bästa Examensarbete 2018
Årsmötet 2019 i bilder
Rolf Brinks Pris 2019
Sven Hansbos Pris 2019
2018
2017
2016
2015
2014
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk

                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: Ann Jonasson
Fines content and density effects on tailings behaviour - Viktor Wiklund, Luleå Tekniska Universitet


Bästa examensarbete 2018

Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier
  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.
Samtliga nominerade bidrag presenterades vid SGFs föreningsstämma den 13 mars. 
Även årets bidrag levde alla upp till hög klass både på presentation och innehåll.
Så examensarbetar-kommittéen fick en lång och tuff kväll innan de kunde enas.

Med följande motivering gick priset till Viktor Wiklund, Luleå Tekniska Universitet:

Examensarbetet är väl genomarbetat och strukturerat.
Utöver de teoretiska delarna har arbetet ett fokus på experimentella studier
och tolkning av resultaten från dessa i relation till forskningsfrågan.

Arbetet kommuniceras på ett pedagogiskt sätt, såväl muntligen som skriftligen.
Författaren beskriver på tydligt sätt arbetets användbarhet och tillämpning.
Buckling of end-bearing retaining walls in clay
- Fredrik Jansson och Nils Nilsson, KTHSoil
displacements resulting from piling activities -
  Anna de Bourgh & Emma Jägryd, Chalmers Tekniska HögskolaLaboratory
testing related to unloading modulus of soft clay - Sofia Hasselberg, Lunds Tekniska Högskola

Tidigare vinnare

2017
Tommy Pap Chalmers Tekniska Högskola
2016 Andreas Flyckt, Robin Rohwer Bokvist Chalmers Tekniska Högskola
2015 Victor Myrström Lunds Tekniska Högskola
2014 Anton Karlsson och Stefan Jarl Wellershaus Lunds Tekniska Högskola
2013 Simon Dawd och Rasmus Trygg Chalmers Tekniska HögskolaUppdaterat 2019-03-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum