HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre information

En glad pristagare tillsammans med Sven Liedberg och Gunilla Franzén vid utdelandet av priset.

Sven Hansbos pris 2018

Sven Hansbos pris delades ut för fjärde gången.

Priset instiftades i samband med Sven Hansbo 90-årsdag. Motiveringen är att SGF vill uppmärksamma Svens förtjänstfulla insatser genom åren för såväl svensk geoteknik som Svenska Geotekniska föreningen. Genom sitt engagemang och intresse för att utveckla ämnesområdet inspirerar han geotekniker såväl nationellt som internationellt.


Magnus Ruin har genom sin kompetens, hängivna engagemang samt nyfikenhet vidgat arbetsfältet för geotekniker i Sverige. Han har ofta varit engagerad vid speciella typer av tekniska lösningar. Han har gjort avtryck på utformning och utförande genom att framhålla vikten av ett sunt geotekniskt tänkande i kombination med god teoretisk bakgrund. Magnus har satt sitt avtryck som entreprenör, egen företagare och nu som konsult där hans expertkompetens och lättsamma sätt varit mycket framgångsrik för hans uppdragsgivare. En ”röd tråd” genom hans yrkesverksamma liv har varit tekniska lösningar och tillämningar på hela det geotekniska fältet. Magnus har också under många år varit gästlärare på KTH där han undervisat blivande civilingenjörer i jordförstärkningsmetoder.


Grattis Magnus!

Och en kram!


Allas vår Sven förra året (2017) på vår scen för sista gången. Vid årets prisutdelning hölls en kort minnesstund för Sven.

Uppdaterat 2018-03-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum