HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Presentation av bästa examensarbete 2020
Bästa Examensarbete 2020
SGF Föreningsstämma 2021
Corona & föreningsaktiviteter
Grundläggningsdagen
Nytt från högskolan
Äldre information
2020
2019
Minikurser Dagen-innan-GD 2019
SGF Föreningsstämma 2019
Bästa Examensarbete 2018
Årsmötet 2019 i bilder
Rolf Brinks Pris 2019
Sven Hansbos Pris 2019
2018
2017
2016
2015
2014
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk

Sven Hansbos pris 2019

Sven Hansbos pris delades ut för femte gången.

Priset instiftades i samband med Sven Hansbo 90-årsdag. Motiveringen är att SGF vill uppmärksamma Svens förtjänstfulla insatser genom åren för såväl svensk geoteknik som Svenska Geotekniska föreningen. Genom sitt engagemang och intresse för att utveckla ämnesområdet inspirerar han geotekniker såväl nationellt som internationellt.


Årets pris delades ut med motiveringen:

Torbjörn Edstam har ett utpräglat intresse för jordmekanik och hur vi på bästa sätt teoretiskt kan efterlikna naturens nyckfulla beteende med hjälp av avancerad modelleringsteknik. Efter examen från Chalmers i Göteborg tog sig Torbjörn an sin forskarutbildning på Chalmers där han ganska tidigt från verkstaden beställde ett 3-dimensionellt axelkors för att underlätta tankearbetet med hur ytor och ekvationer tankemässigt kunde visualiseras för sin ökade förståelse. Hjärtat för 3-dimensionell geoteknik har Torbjörn burit med sig sedan dess. Efter disputationen 1995 har Torbjörn varit geotekniker på WSP samt och på SGI där han hade rollen som rådgivare och forskare. Torbjörn har
alltid haft en förkärlek till problemlösning och att analyser och beräkningar skall göras så korrekt det bara går. Få andra geotekniker har så god kunskap om Göteborgsleran som Torbjörn. Torbjörn har vigt sitt liv åt jordmekaniska beräkningar i såväl brottstadiet som bruksstadiet med tiden och 3D-effekter som ledstjärnor oavsett om det rör sig om naturligt lagrad jord eller om förstärkt jord. I sin roll som Expert på Skanska Teknik får Torbjörn stort utrymme att i produktionsnära miljöer vidareutveckla sina idéer som ger mervärden för hela branschen. Genom föredrag och skrifter delar Torbjörn med sig av sin kunskap som i sanning bidrar till de praktiska lösningarnas tillgänglighet för geoteknikerna i Sven Hansbos anda.

Grattis Torbjörn!
Foto: Ann Jonasson


Allas vår Sven på GDs scen för sista gången (2017).

Uppdaterat 2019-03-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum