HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Sök
Foton från Grundläggningsdagen 2018


       
   
Dagen-innan-GD var en dag fylld av minikurser, 'bästa examensarbete' föredrag, SGF årsmöte/föreningsstämma och mingel.
  De närvarande av SGF styrelse 2017: Sara Jorild, Maria Åström, Gunilla Franzén, Jonas Axelsson och William Bjureland.
  Gunilla Franzén överlämnade till Victoria Svahn ett originalexemplar av SJs slutbetänkande från 1922, som sedvanligt går i arv till den sittande ordförande.De nominerade bidragen till årets Bästa examensarbete presenterades utav respektive student. (Se bidragen här.)
Från vänster: (Gunilla Franzén), Jonas Majala - LTU, Erik Persson - KTH, Philip Håkansson - LTH och Tommy Pap - CTH
 
 

Vad vore Grundläggningsdagen utan dess utställning och möjligheter till mingel och kontaktskapande...

Årets utställning bestod av 73 företag från olika delar av Skandinavien och Europa.

   
Tävlingen var populär i SGFs monter och blomfröer delades ut för att sprida vårglädje, med budskapet att nu växer SGF!


  Sven Hansbos pris
gick till Magnus Ruin, ÅF

Med motiveringen: Magnus Ruin har genom sin kompetens, hängivna engagemang samt nyfikenhet vidgat arbetsfältet för geotekniker i Sverige. Han har ofta varit engagerad vid speciella typer av tekniska lösningar. Han har gjort avtryck på utformning och utförande genom att framhålla vikten av ett sunt geotekniskt tänkande i kombination med god teoretisk bakgrund. Magnus har satt sitt avtryck som entreprenör, egen företagare och nu som konsult där hans expertkompetens och lättsamma sätt varit mycket framgångsrik för hans uppdragsgivare. En ”röd tråd” genom hans yrkesverksamma liv har varit tekniska lösningar och tillämningar på hela det geotekniska fältet. Magnus har också under många år varit gästlärare på KTH där han undervisat blivande civilingenjörer i jordförstärkningsmetoder.
 
SGFs pris gick till Karin Lundström, SGI

Med motiveringen: Årets SGF-pris delas ut till Karin Lundström som är en mycket engagerad geotekniker med starka förankringar i klassisk geoteknik och inte minst genom sin delaktighet i arbetet med Skredkommissionen. Hon är ”Väg- och Vattenbyggare” i grunden och har varit drivande inom sitt ämnesområde inom stabilitetsrelaterade frågor vilka fortfarande präglar hennes vardag. Karin blev 1994 Sveriges första kvinnliga teknologie doktor inom geoteknikområdet och har sedan dess skrivit en rad vägledande dokument i jordmekanik och stabilitet. Karin har från sin roll som Geotekniker på SGI inom avdelningen för Klimatanpassning även satt en säkerhetsbetonad och grön prägel på geotekniken.
 
   
Priset för bästa föredrag gick till Ola Lidehorn och Anders Beijer Lundberg, ELU Konsult, för deras föredrag "Med Slussen in i framtiden".

  John Houdi trollade bort Ulrikas förlovningsring och Jakobs sedel med siffrorna 5 0 0 på :-) John underhöll även med lite andra trollkonster.
  Tjusiga meny- och sångblad.

 
 
Niklas Askegård och Nina Söderquist sjöng för middagsgästerna.

  Vackra bordsdekorationer.
  Maria, Per, Anders och Mats i extas?

Fullsatt middag på Grand Hôtel även i år, och festen varade långt in på kvällen.

Uppdaterat 2019-03-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum