HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Geoinformation och redovisning
Fortbildning
Fält
Nyheter
Medlemmar
Instruktionsfilmer
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
Risk
SGF standarder
Stranderosion


Verksamhet för arbetsgruppen Fält

Målsättning med arbetsgruppens arbete är att inom området fältgeoteknik:
  • Bevaka utvecklingen inom arbetsgruppens ansvarsområden

  • Svara för en förbättrad eller bibehållen kvalitet inom området genom utbildningsinsatser
    och framtagande av kvalitetsdokument

  • Initiera och driva fram FOU inom fältgeotekniken samt belysa behovet av utveckling inom området.

  • Bedriva opinionsbildning och sprida information i angelägna frågor inom kommitténs verksamhetsområde.

Nordisk och internationell samverkan
Årligen anordnar de Geotekniska Fältkommittéerna i Norden en dag för kunskaps- och
informationsutbyte. I år är det den Svenska Fältkommittén som skall vara värd för detta möte.


Detta gör arbetsgruppen fält:
Uppdaterat 2020-04-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum