HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Geoinformation och redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Medlemmar
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
Risk
SGF standarder
Stranderosion


Arbetsgruppen för GD

Arbetsgruppen ansvarar för planering och genomförande av den årliga Grundläggningsdagen
- en mötesplats för forskare och praktiker från högskolor, konsultföretag, entreprenörer och beställare.

www.grundlaggningsdagen.nu
Uppdaterat 2020-04-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum