HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Bergkurser
Geoinformation och redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
NGM2024
Risk
Medlemmar
Webbinarier
Genomförda aktiviteter
SGF standarder
Stranderosion
Webbinarier Berg


Arbetsgruppen Risk

Geotekniker och miljögeotekniker, här nedan benämnda geotekniker, arbetar i en verksamhet som innebär stora faror för samhället. Dit hör jordskred, dammbrott och allvarliga föroreningar. Samtidigt måste geoteknikern i sitt arbete hantera stora osäkerheter om materials egenskaper och utbredning och osäkerheter i beräkningsmodeller.
Sammantaget kan alltså konstateras att geoteknikern hanterar risker, stora risker.
För att stödja geoteknikern behövs lämpliga redskap för formell riskhantering. Redskapen ska vara förstådda och accepterade.
Samhället har blivit alltmer riskmedvetet och riskbaserade metoder används inom många områden. Metoderna har nått en sådan mognadsgrad att de kan tillämpas praktiskt. Det återstår inom geotekniken information om och utbildning i dessa verktyg, samt utveckling och anpassning till våra förhållanden.
Bland verktygen finns också metoder för beslutsanalys, värdefulla för geoteknikern när det gäller att presentera ett beslutsunderlag.

Verksamhetsområdet för SGF:s arbetsgrupp Risk är:
 • Riskhantering inklusive riskanalys, riskbaserad beslutsanalys och åtgärdsanalys
 • Geostatistisk och annan sannolikhetsbaserad beskrivning av geoförhållanden
 • Sannolikhetsbaserad design
 • Kvantifiering av osäkerheter i bedömning om konstruktioners beteende och tillämpning av observationssystem för att minska dessa osäkerheter
 • Urval av lämpliga metoder för geoteknisk riskhantering hos geotekniker, byggnadsstatiker, byggherrar, entreprenörer och beslutsfattare


 • Inom dessa områden skall arbetsgruppen arbeta med:
 • Information
 • Utbildning
 • Initiering av forskning och utveckling
 • Uppdaterat 2020-04-01
  Utskriftsvänlig sida
  Provided by Webforum