HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
CAD/BIM/GIS/Redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Jordförstärkning
Laboratorie
Markvibration
Risk
Inbjudan till Workshop om hantering av geotekniska risker i kontrakt - INSTÄLLD!
Medlemmar
Webinarier
SGF standarder
Stranderosion


Inbjudan till Workshop om hantering av geotekniska risker i kontrakt - INSTÄLLD tillsvidare nytt datum meddelas senare

 

Idag slutar alltför många geotekniska byggprojekt i tvist mellan beställare och entreprenör. En orsak till detta är att fördelningen av geoteknisk risk ofta är otydlig i kontraktet, så att det uppstår tvetydighet om vem som enligt kontraktet ska stå för kostnader som uppkommer p.g.a. oväntade eller otillräckligt definierade geotekniska förhållanden. Samtidigt sätter entreprenadjuridiken och upphandlingsregler gränser för hur förfrågningsunderlag och kontrakt kan formuleras.

 

I Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) har Arbetsgrupp Risk tillsatt en projektgrupp ”Kontrakt och risker” för att utreda vilka problem som finns idag avseende hanteringen av geotekniska risker i kontrakt. Denna projektgrupp bjuder härmed in till en workshop för branschen (avser byggande i både jord och berg). I workshopen kommer vi att diskutera vilka branschens största problem är i denna fråga, samt vad man skulle kunna göra åt dem. Denna workshop kommer att ligga till grund för projektgruppens långsiktiga mål att ta fram ett ramverk för hur geotekniska osäkerheter bör hanteras i kontrakt, för att undvika tvister mellan kontraktets parter. Workshopen anknyter även till BeFo:s forskningsprojekt ”Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande”.

 

Datum: Meddelas senare

Plats: KTH, sal Q21, Q-huset, Malvinas väg 6B, Stockholm

Deltagande är kostnadsfritt


Anmälan sker på anmälningsformulär. Antalet platser är begränsat.


Agenda

Workshopen inleds med 4 föredrag från olika aktörer i branschen. De kommer att ge sin syn på problembilden ur sitt perspektiv och föredragen syftar till att skapa en vidgad förståelse av respektive aktörs roll. Efter de inledande föredragen kommer workshopdeltagarna att diskutera frågeställningar kring kontrakt och risker i mindre grupper. Workshopen avslutas med gemensam diskussion där grupperna redovisar sina slutsatser.

 

Föredragshållare

Expertvittnet i domstolen: Håkan Stille, Prof. Em. KTH / Geokonsult Stille

Beställare: Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm, Trafikverket

Entreprenör: Stig Eriksson, tidigare projektchef för Skanska med erfarenhet av utlandsprojekt

Entreprenadjurist: Adam Larsson, advokat på Wimert Lundgren Advokatbyrå

 

Välkomna!
Uppdaterat 2020-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum