HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
CAD/BIM/GIS/Redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Jordförstärkning
Laboratorie
Markvibration
Nyheter
Medlemmar
Risk
SGF standarder
Stranderosion

Nordiska Markvibrationsdagen, NGV,

 

SGF:s Markvibrationskommitté, numera AG Markvibration, anordnade mellan 2006 och 2010 årligen en halvdagskonferens med föredrag med olika teman om markvibrationer i geotekniska sammanhang. Sedan 2012 har denna konferens blivit en nordisk heldagskonferens som hålls vartannat år. Konferensen riktar sig till alla, oavsett bakgrund, som vill lyssna på intressanta föredrag rörande jorddynamik och markvibrationer. För mer information om NGV 2016 se www.NGV2016.se.

För information om senaste nordiska markvibrationsdagen, NGV 2014, se www.ngv2014.aau.dk

                       

SGF Informationsskrift Markvibrationer

Arbetsgruppen Markvibration har tagit fram en informationsskrift om markvibrationer. Denna skrift ger en första introduktion inom olika ämnesområde rörande markvibrationer och är, genom hänvisningar, en källa för var man kan hitta mer detaljerad beskrivningar annan information om de olika ämnesområdena. Skriften avses att årligen förbättras genom uppdateringar och nya kapitel.

Den första versionen av informationsskriften om markvibrationer finns nu att ladda ned gratis från SGF:s hemsida, (se länken nedan).

SGF Informationsskrift Markvibrationer

 

Uppdaterat 2020-12-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum