HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Arbetsgrupper
Projekt
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008
Carbon Footprint


SGFs kurser avseende förorenade områden

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar, risker och projektering av åtgärder. 


 Kursdatum 2024
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
       
  23-24 januari     Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  10-11 april     Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  16-17 april     Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
  22-25 april     Certifiering provtagare jord och grundvatten
  14-17 maj     Miljötekniska markundersökningar
  29 maj     Förorenade byggnader 
  11-13 juni     Certifiering provtagare ytvatten och sediment
       
  17-18 september     Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  24-27 september     Miljötekniska markundersökningar
  1-2 oktober     Riskvärdering förorenade områden
  14-17 oktober     Certifiering provtagare jord och grundvatten
  18-19 november     Riskbedömning förorenade områden
  10-11 december     Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
       
       

    Med reservation för eventuella förändringar.
       
Mer information om certifierad provtagning och kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.


Har du frågor om det arbete som SGFs sektion Förorenade områden gör eller de kurser som de driver, 
så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här


SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas. 

Kursen avslutas med ett prov. Länk till kursen


Uppdaterat 2024-02-15
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum