HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Projekt
Arbetsgrupper
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008


Sektionsstyrelse


Ordförande
Marie Arnér
Arnér Consulting AB
E-post: marie@arner-consulting.se

Vice ordförande Helena Fürst
WSP Sverige AB
E-post: helena.furst@wsp.com

Ledamot Thomas Jansson
Golder Associates
E-post: thomas_jansson@golder.se  

Ledamot Lars-Ove Andersson
ST 1 Energy AB
E-post: lars-ove.andersson@st1.se

Ledamot Paul Edebalk
SGI
E-post: paul.edebalk@swedgeo.se

Ledamot Patrik von Heijne
Trafikverket
E-post: patrik.von-heijne@trafikverket.se

Ledamot Rebecka Karlsson
Naturvårdsverket
E-post: rebecka.karlsson@naturvardsverket.se

Ledamot Helena Hellgren
NCC Construction Sverige AB
E-post: helena.hellgren@ncc.se


Ledamot
Ulrika Larsson
Empirikon AB
E-post: ulrika.larson@empirikon.se
 
Ledamot,
informationsansv.


Erika Andersson
Sweco AB
E-post: erika.andersson@sweco.se
Uppdaterat 2019-06-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum