HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
Sektionsstyrelse
NGV 2022 - 24 okt
Konferens 26-27 oktober 2022
> Grundvatten
> Förorenade områden


Den femte Nordiska Markvibrationsdagen (Nordic Ground Vibration Day), NGV 2022, äger rum i Århus, Danmark. Tema för NGV 2022 kommer att vara nya framsteg och tillämpningar av metoder för mätning, modellering och åtgärder mot markvibrationer.

Nordiska markvibrationsdagen är en endagskonferens som täcker ämnen relaterade till markvibrationer i ett geotekniskt sammanhang. Deltagarna i konferensen är de som är intresserade av mätningar och modellering av markvibrationer samt experter som arbetar med åtgärder för minskning av markvibrationer. Markvibrationsdagen fungerar som en mötesplats för akademiker, ingenjörskonsulter, entreprenörer, tillverkare och andra med ett gemensamt intresse för markvibrationer.

För mer information och anmälan se vänligen
https://conferences.au.dk/ngv2022
.

Uppdaterat 2022-08-15
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum