HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2019
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation
[ 3-290-01-191 ]
Geologisk historia och jordartskännedom
 
Datum:
17 oktober 2019

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:
Ladda ner program
Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Jordartssektionen hälsar dig välkommen till denna kurs som handlar om Geologisk Historia och Jordartskännedom.
Här får du kunskap om den geologiska historien som ger förutsättningarna för var olika jordarter förekommer och hur de beter sig. Utifrån det lär du dig att kunna göra ett första antagande om vilka jordarter som finns i området samt vad du bör vara extra vaksam på.

Detta och mycket mer runt vår geologi och våra jordarter diskuteras i denna 1-dagars kurs.
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 1 enligt branschens gemensamma kompetens -och kursmatris.
Kursmål: - Känna till den övergripande geologin i Sverige
- Känna till våra vanligaste jordarter, dess egenskaper, förekomst samt kopplingen till deras geologiska historia.
- Känna till hur man skiljer jordarter från varandra via klassificering samt utifrån detta kunna ta fram en konceptuell geologisk/geoteknisk modell
- Känna till de vanligaste jordarternas geotekniska egenskaper
Målgrupp: Kursen vänder sig till handläggare geotekniker, fältgeotekniker, operatörer, beställare, entreprenörer, mfl
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dag
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vid kursen kommer kurspärm att delas ut som innehåller erforderligt material under kursen, tillsammans med åhörare kopior
Kunskapsverifiering:
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 600 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Pia Larch, Skanska, 070-7744055, pia.larch@skanska.se
Per Carlsson, MRM
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska, 070-7744055, pia.larch@skanska.se
Ansvarig sektion: Jord
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2019-08-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum