HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
Dagen-innan-GD: Minikurs

Stabilitet av byggegroper

Föreläsare Kjell Karlsrud
Beskrivning Kursen beskriver schaktbottenproblematik i form av bottenupptryckning/uppluckring. Kursen går igenom klassisk bottenupptryckning i lera och hydraulisk bottenupptryckning i friktionsjord. Analysmetoder, såväl analytiska metoder som FEM-modelleringar, och val av jordparametrar presenteras. Säkerhetshöjande åtgärder, hur dessa praktiskt utförs samt exempel från verkligheten är en central del i kursen.
Kursmål  Efter kursen ska du ha kännedom om begreppet bottenupptryckning och hur detta fenomen analyseras och vilka möjliga åtgärder som står till buds. Med kunskap om olika åtgärder och utifrån exempel på olika situationer ska du kunna föra ett resonemang kring lämpliga metoder för specifika fall.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2019-01-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum