HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
Dagen-innan-GD: Minikurs

Skjuvhållfasthet och konflytgräns

Föreläsare Per Carlsson
Beskrivning Från och med 2017 gäller en ny europeisk standard där konfaktorerna ändras så att fallkonförsöket kalibreras mot skjuvhållfasthet motsvarande laboratorievinge. Är underlaget för de svenska konfaktorerna tillfredsställande och vilka konfaktorer bör vi använda? Bestämning av jordarters flytgräns har, i Sverige, sedan 1960-talet utförts genom enpunktsbestämning. Från och med 2017 gäller en ny europeisk och internationell standard som förordar flerpunktsbestämning men tillåter enpunktsbestämning där tillfredställande underlag finns. Kursen summerar och beskriver innehållet i två nya notat som föreningens laboratoriearbetsgrupp gav ut under 2018. 
Kursmål  Efter kursen ska du ha kännedom om vad som gäller inom den europeiska standarden avseende konflytgräns och fallkonförsök samt hur vi i Sverige bör tillämpa den.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2019-01-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum