HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Projekt
Arbetsgrupper
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008


PÅGÅENDE PROJEKT


Certifierad provtagning i praktiken

Syftet med projektet är att säkerställa att certifierad provtagning följer certifieringsordningen på ett effektivt och likartat sätt i hela branschen samt att höja kunskapsnivån avseende certifierad provtagning och att visa på fördelarna med detta. Projektet startade januari 2020 efter en utförd förtstudie. 

Undersökningsportalen

SGF driver projektet Undersökningsportalen, som likt Åtgärdsportalen, samlar information om olika undersökningsmetoder, vad som är viktigt att tänka på och olika processer. Hemsidan är nu publicerad och nås via www.fororenadeomraden.se. Via denna sida nås även Åtgärdsportalen. 


Slutrapport ”Standardprojektet”

Rapporten innehåller bl.a. en lista med standarder som ska diskuteras i Tekniska Kommittén för slutligt beslut om det ska ingå i certifieringsordningen. Rapporten blir ett tillämpningsdokument till ENVIR008 som upprättas av Tekniska Kommittén. Den innehåller även förslag på standarder att ta hänsyn till i andra SGF-kurser och branschlitteratur. Projektet har finansierats av och slutrapporterats till Naturvårdsverket.

SLUTRAPPORTEN
Uppdaterat 2020-09-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum