HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Utställningen
Bästa examensarbete
Dagen-innan-GD
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
The Program
Registration
   
Program - March 12th 2020
 08:00

 09:00
 
Registration & coffee - the exhibition opens

Introduction - The Working Group for GD


 09:10   SESSION 1:
PÅ SPÅRET


Ostlänken – dynamisk respons hos järnvägsbankar
Rasmus Müller och Mahir Ülker-Kaustell, Tyréns AB

Förvirringen kring dimensionerandegrundvattennivåer
Ola Forssberg, Trafikverket

KC-pelare i passivzon- nyheten på det geotekniska
smörgåsbordet, E02-Centralen

Tim Björkman, Jonatan Isaksson, Jorge Yannie
och Anders Bergström, NCC
   
 10:10   AWARDS

¤    SGF's award for Best Master Thesis 2019

SGF's chairperson presents the winner

¤    GULDPÅLEN 2019
Svensk Grundläggning (SAFE) and Pålkommissionen
presents the winner

¤    Sven Hansbos pris
SGF's chairperson presents the winner
   
 10:30   Coffee break - time for mingle and networking in the exhibition Coffee sponsor:
   
    NOTE! Parallel sessions 
   
 11:10SESSION 2A:
SMÅSTJÄRNORNA

  SESSION 2B:
FoU

 
  Metodutveckling för att
förutspå midjebildning på
pålar- sonden sparar stålar
Jonas Engblom, RISE KIM AB

Kan grönsamhet bli lönsamhet?
Fredrik Dahlgren och Viktor
Hermansson, Skanska teknik

Västlänken – E03 Kvarnberget
- var går gränsen?

Anders Sagemo, Ramboll Sweden AB 

  Optimering av metoden lätt
bankpålning med träpålar
Per Gunnvard, LTU

Sannolikhetsbaserad
dimensionering av överlast
med observationsmetoden

Johan Spross, KTH

Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster (nytt föredrag!)
Hjördis Löfroth, SGI

   
 12:15
  Lunch - and time for mingle and networking in the exhibition
   


NOTE! Parallel sessions

 13:25 SESSION 3A:
LANDET RUNT


Kajtastrof
– Återställande av kaj efter skred

Jimmie Andersson
och Nils Gustafsson,
Peab Anläggning

Sulfidhaltiga jordar
– hantering och framtid

Josef Mácsik, Ecoloop
Christian Maurice, Ramboll/ LTU

”Piling made less boring”
- Minskad omgivningspåverkan
genom samverkan

Anders Kullingsjö, Skanska,
Lars Hall, NCC, Peter Alheid, Hercules
      SESSION 3B:
FoU

Tillbakablick på djupa schakter
i lös lera

Johannes Tornborg
och Mats Karlsson,
Chalmers tekniska högskola

Assert – kontroll av markstabilisering
med resistivitetstomografi

Per-Ivar Olsson, LTH
 

On the opportunities of physical modelling

Jelke Djikstra , CTH,
och Jan Laue, LTU

   
 14:30   Coffee break - time for mingle and networking in the exhibition Coffee sponsor:
   
 15:15   SESSION 4:
BREAKING NEWS


Gles-spont i tät-ort slukhål och flytbenägen jord
Johan Olovsson, Besab AB

AI: Geoinfinity and beyond
Stefan Stigendahl och Tara Wood, Ramboll

Secant piles and diaphragm walls
– permanent to be or not to be

Peter Jackson, Tyréns AB


   
 16:25   Summary
SGF's chairperson 19:00   GD Dinner
Grundläggningsdagen will continue with discussions and networking at the GD dinner in Stockholm's City Hall. (Preregistration necessary.)

   
   
>>   Register here!   <<

~~~~~~~~~

Partner companies:

   


 
Don't forget the new and improved GD-app!

Available for download where you find apps.
Search for Grundlaggningsdagen or GD-appen.
Use the event code: gdapp

Or scan a QR-code below.
För iPhone / iPad:              För Android:

                   

View the program, read abstracts and vote for Best Presentation (Bästa föredrag) and Best Exhibition Booth.
Feel free to leave feedback regarding Grundläggningsdagen via the app!

   
    Grundläggningsdagen (The Foundation Day) is hosted by the Swedish Geotechnical Society - SGF
The Working Group for GD plans and executes the annual Foundation Day as their main task.
Technical organizer is: Omnium AB - www.omnium.se

With reservation for changes in the program.

Uppdaterat 2020-01-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum