HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
Webbinarium 2019-09-20

Ny metodik för kartläggning av kvicklera

Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för
en vägledning som tagits fram av tre myndigheter, SGI, SGU och TrV, och riktar sig till olika experter ute i landet.

I rapporten beskrivs först kvicklera och dess inverkan på skredutbredning. Därefter presenteras olika metoder
för kartläggning av förutsättningar för kvicklera, metodernas för- och nackdelar, vilka metoder som rekommenderas
och vilka som bedöms mindre lämpliga.

Vägledningen och kartvisningstjänst finns på SGI:s hemsida.

Föreläsare: Hjördis Löfroth, SGI
Dokumentation: Ladda ner pdf

© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

Uppdaterat 2019-12-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum