HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök
Dagen-innan-GD: Minikurs

Statistik för geotekniker

Föreläsare Göran Sällfors
Beskrivning De flesta geotekniska beräkningar görs som deterministiska analyser, möjligen gör man ibland en känslighetsanalys för att se hur valet av ingångsparameterar påverkar beräkningsresultaten. Mer sällan görs en mer ingående analys, där de ingående parametrarna hanteras som stokastiska variabler. Denna minikurs ger dig inledningsvis en snabb repetition av de vanligaste statistiska begreppen och parametrarna, inkluderande vanliga typer av fördelningar. Tyngdpunkten ligger sedan på simulering, diskussion kring vilken typ av resultat man får, samt hur dessa kan användas som en del i det framtida beslutsunderlaget. Vi använder två program för att göra simuleringar, ”@Risk”, som bygger på Monte-Carlo-simulering samt ett enklare program som bygger på punktskattningsmetoden. Den senare programvaran får du med dig hem och den kan användas för att göra användbara simuleringar för en rad olika geotekniska beräkningar.
Kursmål  Efter kursen ska du ha rekapitulerat och förstått en del av den statistik du läste under din studietid. Du ska också kunna göra simuleringar och beakta spridningen i dina ingångsdata samt ha en hyfsad uppfattning om spridningen hos en rad olika geotekniska parametrar och förstå och kunna beakta variansreduktion.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2020-01-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum