HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök
Dagen-innan-GD: Minikurs

Miljörättsligt ansvar vid grundläggning och annat markarbete

Föreläsare Linnea Ljung
Beskrivning I Sverige finns ca 85 000 potentiellt förorenade områden. Många av dessa ligger i områden där byggnation sker. Långt ifrån alla företag som arbetar med grundläggning och andra markarbeten känner till hur omfattande juridiskt och ekonomiskt ansvar de kan få vid arbete inom förorenade områden. Med den skärpning av reglerna om företagsbot som sker den 1 januari 2020 då maxbeloppet höjs från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor blir det dessutom än mer viktigt att motverka överträdelser av bland annat miljölagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Denna kurs ger en översiktlig insikt i vilket miljörättsligt ansvar ett företag kan få vid arbeten inom förorenade områden och en grundläggande förståelse för de skärpta reglerna kring företagsbot.
Kursmål  Efter kursen ska du översiktligt känna till vilket juridiskt och ekonomiskt ansvar den som utför markarbeten inom eller i anslutning till förorenade områden kan få. Du ska också ha kännedom om vilka ändringar av reglerna om företagsbot som gäller från 1 januari 2020.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2020-01-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum