HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök
Dagen-innan-GD: Minikurs

Geofysik - möjligheter och begränsningar

Föreläsare Mats Svensson
Beskrivning Minikursen kommer att beskriva de vanligaste geofysiska metoderna markradar, resistivitet och seismik. Rätt använda är metoderna ett fantastiskt bra komplement till de traditionella geotekniska sonderingarna och provtagningarna. Anledningen är att de mäter kontinuerligt längs aktuell sträcka, att de är snabba och att de kan ta sig fram i de allra flesta terränger. Metoderna ökar möjligheten att placera borrpunkterna på de platser där de gör mest nytta, dvs värdet höjs för den enskilda sonderingen eller provtagningen. Tack vare att de är icke-förstörande kan de också användas i svårundersökta områden som tex Natura 2000-områden. Kursen kommer att beskriva vilka frågeställningar respektive geofysisk metod är bäst på att besvara samt beskriva när de olika metoderna är mindre lämpliga att använda. Kursen beskriver både vad man ska tänka på vid planering, vid fältarbete, vad som krävs för att utvärdera resultaten, och vilken upplösning man kan förvänta sig från de olika metoderna. Kanske blir det också smygpremiär för SGF:s nyproducerade geofysikfilm?

Kursmål  Efter minikursen har deltagaren fått kännedom om hur de vanligaste geofysiska metoderna fungerar, när de bör användas, vad de kostar och vilka begränsningar de har.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2020-01-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum