HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
SGFs Geofysikfilm 2020

Geofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn.
Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen.
I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder
och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell.

© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.

Uppdaterat 2020-03-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum