HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Geoinformation och redovisning
Medlemmar
Fortbildning
Fält
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
Risk
SGF standarder
Stranderosion


Välkommen till SGFs arbetsgrupp Geoinformation och redovisning

Fd Arbetsgrupp – AG CAD/BIM/GIS/Redovisning

 

I början av april 2020 kom ett förslag till ny Arbetsgrupp in till föreningen. Styrelsen har beslutat att etablera denna AG och till AG-ledare utse Davide Bonfante, Tyréns.

 

Att visualisera rätta information i tidiga skeden kan ge ett värdefullt underlag i form av beräkning och geokonstruktioner, undersökningsprogram, jordlagersmodeller, bergnivå, mm. Alla projekt baseras på ritningar, 3D/BIM modeller och kartor. Geoinformation och redovisning är värdefullt stöd till geotekniker under projekteringsskede och byggandet.

 

Att bearbeta geoteknisk och geofysisk data samt implementera IT-lösningar är avgörande faktorer i pågående och framtida projekt, för att reducera risker och undvika ekonomiska förlust i projekt. En smidigt arbetsflöde av geotekniska data/information och en gemensam geoförvaltningssystem kan stödja geotekniker i vardagsarbete både i kontor och i fältet.

 

Arbetsgruppens mål är bl.a.:

  • Stödja och automatisera effektiva arbetsprocesser inom teknikområde geoteknik med hjälp av digitalisering, IT-beräkningsverktyg och CAD/BIM verktyg.
  • Sprida kunskap inom redovisning av geoteknik när det gäller programvaror för geoteknik.
  • Implementera IT-system för fältarbete.
  • Ständig behovsanalys i branschen med kommunikation i fokus. Hur jobbar vi nu?
  • Kontakt med utvecklingsföretag inom programvaror och redovisning för geoteknik.
  • Konkretisera i form av IT utveckling, klassificeringsarbete och hålla geobranschen uppdaterad.
  • Sprida en trygghet som leder till att geotekniker har rätta verktyg och jobba effektivt i projekt.
  • Medverka i utbildningar/webbseminarier/mm.
  • Skapa nya idéer för spännande utvecklingsprojekt.


Uppdaterat 2022-01-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum