HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Webbinarium 2021-01-29

SGF sektion Berg lunchwebbinarium


Tillämpning av ingenjörsgeologi vid bergbyggande
– teori och praktik


Skillnaden mellan ett lyckat och ett misslyckat bergbyggnadsprojekt avgörs oftast av hur projektet har hanterat de geologiska förutsättningarna och deras osäkerheter. Presentationen kommer fokusera på bergkonstruktioner där geologin har spelat stor roll för slutresultatet och kommer att visa exempel från både lyckade och misslyckade fall. Den kommer även innehålla en del tips om vad ingenjörsgeologer och bergtekniker bör vara observanta på när man ska undersöka, beskriva och tolka bergförhållanden både i planerings- och byggskedet.

Föreläsare: Robert Swindell, Sweco
Dokumentation: ladda ner pdf
Tips: För att titta i fullskärm - klicka på ordet "YouTube".© Svenska Geotekniska Föreningen. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet. Förbudet gäller alla former av
mångfaldigande som exempelvis kopiering och framförande.


Uppdaterat 2021-02-02
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum