HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
CAD/BIM/GIS/Redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
Risk
Medlemmar
Webbinarier
Workshop
SGF standarder
Stranderosion


Inbjudan till workshop om geotekniska riskkartor

Vi är alla vana vid att tolka kartor för all möjlig typ av information. Men en väldigt speciell typ av karta är riskkartan, som visualiserar riskens storlek på olika platser. Problemet är att ”risk” i sig är ett abstrakt begrepp, så en precis tolkning av kartan kan bli utmanande. Detta kan leda till läsaren av kartan inte gör den tolkning som tillverkaren avsåg.

Denna workshop anordnas av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) på temat geotekniska riskkartor. I workshopen kommer vi att få en introduktion till vad en riskkarta är, och få se några olika typer presenterade för oss: kartor för skredrisk, stranderosion och översvämning. Därefter kommer vi att i mindre grupper diskutera när riskkartor kan vara till nytta inom geotekniken och vilka utmaningar som kan vara förknippade med detta.

Datum: 2021-09-16   13:00 - 16:15
Plats:
Zoom
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt

Anslutningslänk

Meeting ID: 868 4954 6741
Passcode: 726466

One tap mobile
+46850163827,,86849546741# Sweden
+46850500828,,86849546741# Sweden

Telefonnr för de som vill ringa in:
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden

Spara i kalendern:
- Google
- OutlookPreliminär agenda:

Inledning (5-10 min)
Välkommen, presentation och upplägg
Johan Spross, KTH

Riskkartor allmänt (15 min)
Lars Olsson, Geostatistik

Uppgift: Kommunicera risk och ge beslutsunderlag
Riskens komponenter och deras sammanvägning
       Osäkerheter
       Konsekvenser
Problem vid användningen
       Svårigheter att läsa och förstå
       Visa osäkerheter i bedömningarna?

Exempel på riskkartor som används idag
Skredriskkartor (15 min)
Karin Odén, SGI

Kustens sårbarhet – erosion (15 min)
Per Danielsson, SGI

Utmaningar med att kartera risker (15 min)
Anette Björlin, SGI

Stranderosion (20 min)
Per Danielsson, SGI

Paus 15 min

Översvämning (20 min)
Nancy Joy Lim, Högskolan i Gävle

Kartritning digitalt (20 min)
Davide Bonfante, Tyréns

Paus 5 min

Gruppdiskussioner (30 min)
Andra tillämpningsområden där riskkartor kan göra nytta
Utmaningar
Utvecklingsbehov

Redovisning och allmän diskussion (25 min)
Grupperna redovisarUppdaterat 2021-09-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum