HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt GD
IN ENGLISH
Bästa examensarbete koras varje år på Grundläggningsdagen

Samtliga nominerade bidrag presenteras i normalt fall vid SGFs föreningsstämma i mars månad.
2020 års upplaga genomfördes dock digitalt 5 oktober.

De nominerade bidragen till 'Bästa examensarbete 2020' var:

Statistical Evaluation and Modelling of Landslide Initiation Points in Western Norway
Tim Starke, LTH

Stochastic Settlement Model Including Creep Effects. Simulation of Groundwater Induced Subsidence
Ragnar Andersson och Pierre Wikby, KTH

Numerical analyses of the failure of Perniö embankment Numerical modelling using Creep-SCLAY1S in Plaxis
CTH (Avböjde att presentera.)
Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier:

- relevans för SGFs ändamål/syfte
- språklig utformning
- tekniskt innehåll och
- presentationsteknik

Vinnaren av Bästa examensarbete 2020 blev
Adam Sjödin från Luleå Tekniska Universitet


Vinnaren utsågs med följande motivering:
Examensarbetet är strukturerat med ett tydligt beskrivet mål. Rapporten är välskriven och arbetet mycket ambitiöst.

I arbetet ingår komplexa finita elementberäkningar i vilka Adam visar på stor förståelse för modellen och betydelsen av ingångsdata. Adam formulerar också välgrundade motiv för de val som görs. Resultaten, och bakomliggande analyser, är presenterande med tydlig beskrivning av valda observationsmoment. Arbetet jämför numeriska resultat med verklighetens uppmätta värden från den fysiska konstruktionen.

Presentationen är väl genomförd genom sitt pedagogiska upplägg och fokuserade återkoppling på arbetets frågeställningar.


Länk till presentationen:
Numerisk modellering av deformationer och portryck i en experimentdamm Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D


Tidigare vinnare:
2019
  Matilda Harlén och Gabriella Poplasen, Chalmers Tekniska Högskola
Excavation in soft clay of soft clay

Se alla nominerade bidrag 2019.

 
2018
  Viktor Wiklund, Luleå Tekniska Universitet
Fines Content and Density Effects on Tailings Behaviour - A Laboratory Study on Geotechnical Properties

Se alla nominerade bidrag 2018.

2017
  Tommy Pap, Chalmers Tekniska Högskola
Modelling Spatial Uncertainty in Geotechnics: Benchmarking on Perniö Test Embankment

Se alla nominerade bidrag 2017.

2016
  Andreas Flyckt och Robin Rohwer Bokvist, Chalmers Tekniska Högskola
A long term behaviour of overlapping pile foundations (pdf)

Se alla nominerade bidrag 2016.

2015   Victor Myrström, Lunds Tekniska Högskola
2014   Anton Karlsson och Stefan Jarl Wellershaus, Lunds Tekniska Högskola
2013   Simon Dawd och Rasmus Trygg, Chalmers Tekniska Högskola

Uppdaterat 2021-10-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum