HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Bästa Examensarbete 2022
SGF Föreningsstämma 2023
Grundläggningsdagen
NGM 2024
Nytt från högskolan
Äldre information
2022
Bästa Examensarbete 2021
Presentation av bästa examensarbete 2021
SGF Föreningsstämma 2021
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Bästa examensarbete 2021

Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier
  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.
Samtliga nominerade bidrag presenterades detta år vid ett webbinarie 13 maj 2022
och prisjuryn kunde idag presentera vinnaren:

Med följande motivering gick priset till Folke Arvidsson från Chalmers Tekniska högskola
för
"Effects of heavy metal contamination on pozzolanic reaction in clay and challenges with sustainable remediation "

"Examensarbetet belyser ur olika synpunkter den problematik som finns kring hanteringen av leror som är förorenade
med tungmetaller, där man i dag ofta schaktar bort leran för deponering.

I examensarbetet har undersökts den alternativa metoden att stabilisera leran på plats genom inblandning, ett alternativ
som kan vara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

En litteraturgenomgång av reaktionsmekanismerna vid inblandning av stabiliseringsmedel redovisas och omfattande
laboratorieförsök har gjorts för att undersöka hur tungmetaller påverkar olika typer av stabiliserad leras hållfasthet och
deformationsegenskaper.

I examensarbetet har också behandlats faktorer som styr implementering av inblandning som saneringsmetod,
både genom litteraturstudier och intervjuer och pekar på behovet av handböcker och anvisningar.

Folke har i sitt mycket omfattande examensarbete visat en god förståelse för den underliggande problemställningen och
saneringsmetodens praktiska tillämpning. Han har också i laboratorieskala undersökt kopplingen mellan bakomliggande
reaktionsmekanismer och effekten på geotekniska egenskaper."Länk till presentationerna från samtliga nominerade examensarbeten


Stort grattis Folke!
Tidigare vinnare

2020 Adam Sjödin
Luleå Tekniska Universitet
2019 Matilda Harlén och Gabriella Poplasen
Chalmers Tekniska högskola
2018 Viktor Wiklund
Luleå Tekniska Universitet
2017
Tommy Pap Chalmers Tekniska Högskola
2016 Andreas Flyckt och Robin Rohwer Bokvist Chalmers Tekniska Högskola
2015 Victor Myrström Lunds Tekniska Högskola
2014 Anton Karlsson och Stefan Jarl Wellershaus Lunds Tekniska Högskola
2013 Simon Dawd och Rasmus Trygg Chalmers Tekniska Högskola

Uppdaterat 2022-06-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum