HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områdenSGF rapport 1:2021 -
Introduktion i bergbyggnad för geotekniker

Om rapporten


Det byggs allt mer i och under mark i Sverige idag. Även om du känner dig hemma med jordmekanik, grundvattenfrågor och grundläggande geoprojektering kanske du vill veta mer om hur man bygger i berg? I denna skrift blir du uppdaterad om bergets mekanik, om påverkan av grundvatten samt om de metoder som finns för förstärkning och tätning av berg. Du får även en inblick i arbetsmetoderna som används t.ex. vid tunnelbyggande. Ulf Lindbloms skrift i SGF Rapport 1:2021 har tagits fram i nära samarbete med en referensgrupp av etablerade svenska geotekniker och bergbyggare.


Ladda ner din rapport

 

Uppdaterat 2021-11-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum