HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-230-04-221 ]  CPT   2 dagar
 
Datum: 16-17 maj 2022

Ort & lokal: Häringe Slott, Västerhaninge
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:
ladda ner pdf

 
Anmälan: Detta kurstillfälle är fullbokat. För reservlista.
Vid frågor, kontakta: ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen avser att ge deltagarna insikt vad som krävs för en väl genomförd sondering och praktiska råd vid utförandet samt få en orientering hur resultaten senare behandlas och används. Kursen avser att ge deltagarna kunskap att kritiskt kunna granska CPT-resultat och få en förståelse för praktiska problem under utförandet vid olika undersökningssituationer.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna förståelse för vikten av att arbeta med kvalitet

och noggrannhet genom hela CPT kedjan, från kalibrering och förberedelser till utförande och behandling av resultat.
Placering kursmatris: Fältgeotekniker Hög; Handläggare Mellan
Kursmål: Kursen avser att ge deltagarna insikt vad som krävs för en väl genomförd sondering och praktiska råd vid utförandet samt få en orientering hur resultaten senare behandlas och används. Kursen avser att ge deltagarna kunskap att kritiskt kunna granska CPT-resultat och få en förståelse för praktiska problem under utförandet vid olika undersökningssituationer.
Målgrupp: Kursen vänder sig lika mycket till geotekniska handläggare som fältgeotekniker. Det vore önskvärt om det blev en bra fördelning av de bägge kategorierna för lärorika diskussioner under kurstillfället.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att fältgeotekniker och handläggare har minst 3 års erfarenhet och att fältgeotekniker genomgått Huvudkurserna i fältgeoteknik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagarskurs, boende ingår i kostnaden. Antal deltagare max 33 st. Går även att välja en inriktning för handläggare 3 dagar.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Följande litteratur tas med vid kurstillfället
· SGI Information 15 CPT-sondering, reviderad 2015 (finns som pdf på SGI:s hemsida)
· Standard SS-EN ISO 22476-1
Kunskapsverifiering: Hemtentamen, skickas in inom 2 veckor för att erhålla godkänt utbildningsintyg.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 14 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Håkan Garin, Geoverkstán
Mats Tingström, Geotech
Mathias Andrén, Sweco
Henrik Nordén, Structor
Kursansvarig: Thomas Andrén
Ansvarig sektion: Jord
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2022-04-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum