HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
[ 3-290-02-221 ]
Geologisk historia och jordartskännedom
 
Datum:
20 oktober 2022

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Länk till anmälningsformuläret
Vid frågor: Ulrika Larson, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: SGF hälsar dig välkommen till denna kurs som handlar om Geologisk Historia och Jordartskännedom.
Här får du kunskap om den geologiska historien som ger förutsättningarna för var olika jordarter förekommer och hur de beter sig. Utifrån det lär du dig att kunna göra ett första antagande om vilka jordarter som finns i området samt vad du bör vara extra vaksam på.

Detta och mycket mer runt vår geologi och våra jordarter diskuteras i denna 1-dagars kurs.
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 1 enligt branschens gemensamma kompetens -och kursmatris.
Kursmål: - Känna till den övergripande geologin i Sverige
- Känna till våra vanligaste jordarter, dess egenskaper, förekomst samt kopplingen till deras geologiska historia.
- Känna till hur man skiljer jordarter från varandra via klassificering samt utifrån detta kunna ta fram en konceptuell geologisk/geoteknisk modell
- Känna till de vanligaste jordarternas geotekniska egenskaper
Målgrupp: Kursen vänder sig till handläggare geotekniker, fältgeotekniker, operatörer, beställare, entreprenörer, mfl
Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dag
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vid kursen kommer kurspärm att delas ut som innehåller erforderligt material under kursen, tillsammans med åhörare kopior
Kunskapsverifiering:
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 6 100 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Pia Larch, Skanska, 070-7744055, pia.larch@skanska.se
Per Carlsson, Loxia Group
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska, 070-7744055, pia.larch@skanska.se
Ansvarig sektion: Jord
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475Uppdaterat 2021-11-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum