HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

 

Kommande webbinarium

Tidigare webbinarium
 

   

Torsdag 23 november kl 09:30-10:30
Jetinjektering, en översikt samt erfarenheter i Sverige


Vi tänker beskriva jetinjekteringsmetoden på ett övergripande och förhoppningsvis lättbegripligt sätt samt redovisa en del erfarenheter av utförda projekt i Sverige. Delar kommer vara hämtade från vår rapport, vilken tillsammans med annan litteratur kan utgöra ett stöd för såväl projektörer som utförare, och andra delar kommer vara erfarenheter från andra projekt.
Rapporten: "Jetinjektering inom E4 Förbifart Stockholm" kan laddas ner från: http://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1777163

Föredragshållare:
Lars Holmström, Trafikverket
Tony Forsberg, GeoMind

Anslutningslänk till Zoom


Webinar ID: 831 8144 0193
Passcode: 140571

Or One tap mobile :
    +46850500829,,83181440193# Sweden
    +46850520017,,83181440193# Sweden
Or Telephone:
    +46 8 5050 0829 Sweden
    +46 8 5052 0017 SwedenFredag 1 december kl 09:00-10:00
Sektion Grundvattens frukostwebbinarium
Hydrogeologiska utmaningar och åtgärder i Västlänken

Föredragshållare: Magnus Zetterlund, Norconsult
och Sofia Löseth, Bergab

Anslutningslänk till Zoom

Webinar ID: 890 2901 7692
Passcode: 935335

Or One tap mobile :
+46850520017,,89029017692# Sweden
+46850539728,,89029017692# Sweden
Or Telephone:
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
Passa även på att kika på några av våra tidigare webbinarier i arkivet!  

 Välkommen till SGFs nya webbinarie-arkiv!

1) Följ länken: webbutbildning.sgf.net
2) Skapa ett inlogg
3) Gå in på "Webbutbildningar"
4) Välj "Webbinarie-arkivet"
5) Följ sedan instruktionerna på sidan

Sen har du tillgång till alla SGFs inspelade webbinarier!

Webbinarium 2023
 • Tema: Historiska exempel
 • Vattennivån i ett öppet bergborrhål ... (ej publicerad)
 • Dimensionering av formationsfilterbrunnar
 • Sprängteknikens betydelse för bergkonturen
 • Enskilt vatten – ur en brunnsborrares perspektiv
 • Tema aktuella projekt: Hamnbanan – tunnel på totalentreprenad
 • The mechanics of unsaturated silty tailings ...
 • Grundvattenmodellering - Nya metoder o verktyg ...
 • Rönnskär djupförvar
 • Dynamisk stängsel för att förhindra bergutfall ...
 • Moderna verktyg för hydrogeologisk dataanalys

 • Webbinarium 2022
 • Handboken för certifierad provtagare
 • Sensors in Bedrock Boreholes
 • Bästa examensarbete 2021
 • Förvaltning av vattenfyllda tunnlar med ROV
 • Handboken om marksanering
 • Hantering av sulfidjord
 • Sulfur rich soil treatment and stabilization
 • Transversalbelastade pålar
 • Riskvärdering
 • Föroreningsspridning ur ett hydrogeologiskt perspektiv
 • Verktyg för att strukturera och beskriva georisker
 • Skredet vid Vikesjön - Väg 1069
 • Sättningar och hållfasthetsegenskaper i sulfidjord
 • Storskaliga laboratorieförsök
 • Nytt regelverk - Geoteknik
 • Slope stability and landslides - Instrumentation
 • Klimatkalkyler

 • Webbinarium 2021
 • Massundanträngning
 • Massförskjutning pga pålinstallation
 • Ingenjörsgeologi vid bergbyggande
 • SGUs karttjänster
 • Georisker
 • Nya tunnelbanan
 • Groundwater dewatering
 • Malmporten
 • Krångede kraftverk
 • Markmodeller i 3D
 • Stabilitetsberäkningar
 • Kiirunavaaragruvan, Trafiktunnlar, Triax-test
 • Geotekniske undersøgelser i Danmark
 • Geoenergi
 • Bergrelaterade frågor hos SGI
 • Hamnbanan Eriksberg - Pölsebo
 • Injektering Korsvägen, Västlänken
 • Sulfidjordsdeponi och Kalixbron
 • Schakt i Varberg
 • Dimensionering av svävande spont i lera
 • Groundwater control for construction
 • Geotekniska riskkartor
 • Flygburna geofysiska mätningar
 • Bästa examensarbete 2020
 • Efterinjektering
 • Sonderingsmetoder
 • Undermarksplanering och geosystemtjänster
 • Norrbotniabanan
 • Geoteknisk Sektorsportal
 • Increased shear strength in frictional soil
 • Geological features in the blasting design

 • Webbinarium 2020
 • Detta är geofysik
 • Markradar och resistivitet
 • Refraktionsseismik
 • Riskreducering
 • Samtolkning geofysik - geoteknik
 • Grundvattenbortledning
 • Grundvattennivå öppna schakter
 • Vattenverksamhet
 • Dimensionerande grundvattennivåer
 • AMA
 • Grundläggning
 • Kronløbsøen
 • Nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten
 • Jb-Vib

 • Webbinarium 2017-2019
 • Vad finns mellan borrhålen?
 • Överslagsberäkningar
 • AHP-metoden
 • Kvicklera
 • Riskhantering
 • Förorenade byggnader
 •  


  Allmän information om SGFs webbinarier:
  - Ingen föranmälan krävs.
  - Webbinarierna är avgiftsfria.
  - Webbinarierna spelas in och publiceras i arkivet. (Undantag kan finnas.)


  Har du ett bra ämne till ett webbinarium du skulle vilja att någon håller eller vill Du själv hålla ett webbinarium?
  Kontakta Lars Olsson för en förutsättningslös diskussion.
  Länk till det gamla arkivet


   
  Uppdaterat 2023-11-10
  Utskriftsvänlig sida
  Provided by Webforum