HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Geoinformation och redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
NGM2024
Risk
SGF standarder
Stranderosion
Webbinarier Berg
MedlemmarVälkommen till Arbetsgruppen Webbinarier Berg

Sammansättning:

Stefan Sandberg (ordförande)
Gustav Hallabro
Magnus von Feilitzen
Michael Headlam
Christin Döse

Mål
Målet är att bidra till harmonisering av kunskapsnivån inom ingenjörsgeologi och bergbyggande, respektive mellan branschens
parter. Arbetsformen kommer främst att vara i form av regelbundna arbetsmöten minst 6 ggr/år för arbetsgruppens ledamöter.
Dialog med medlemmar kommer att ske genom webbinarier, workshops, social media.

Arbetsområde
Arbetsgruppen ska ta upp aktuella och efterfrågade ämnen inom ingenjörsgeologi och dess tillämpning i form av webbinarier
och workshops.
Samordning ska ske med andra ämnesområdens webbinarier och med SGFs lokalavdelningar. Ordförande för gruppen sammankallar.Uppgifter

  • Ta upp aktuella och efterfrågade ämnen inom ingenjörsgeologi och dess tillämpning i form av webbinarier och workshops
  • Medverkan i sektion Bergs verksamhet.
  • Nätverkande mellan SGFs medlemmar, med fokus inom sektion Berg
  • Samordning med ansvariga för SGFs övriga webbinarieserier
  • Bidra till SGFs nyhetsbrev med informationsmaterial
Uppdaterat 2022-09-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum