HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-220-01-232 ]  Miljötekniska markundersökningar
 
Datum: 25-28 september 2023

Ort & lokal: Häringe slott, Västerhaninge
Antal dagar: 4 dagar
Internat: Ja


Anmälan: Länk till anmälningsformuläret.
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen i Miljötekniska markundersökningar ger en bred bas i utredning av förorenade områden, från inledande inventering till utförda undersökningar och riskbedömning. Under kursen beskrivs hur miljötekniska markundersökningar bör planeras, utföras, dokumenteras och utvärderas. Undersökningsmetoder för jord, grundvatten, sediment mm beskrivs och demonstreras i fält. Kursen ger också baskunskaper om riskbedömning och riskvärdering. I kursen belyses andra viktiga aspekter så som arbetsmiljö, miljölagstiftning mm.

Kursen omfattar inte planering, projektering och genomförande av åtgärder.

Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där deltagarna själva får lösa praktiska problem. En av dagarna hålls en fältdemonstration av utrustning för provtagning.
Kursmål:

Målet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:

  • kunna ansvara för genomförande av miljötekniska undersökningar med rätt kvalitet
  • ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
  • kunna säkerställa hälsa och säkerhet vid genomförande av undersökningar
  • kunna utvärdera och bedöma resultat av undersökningar
Målgrupp: Kursen vänder sig till handläggare på konsult- och entreprenadföretag, handläggare på tillsynsmyndigheter samt beställare av miljötekniska markundersökningar.
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i geologi, hydrogeologi samt geotekniska fältmetoder ger bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
4 dagars internat
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Tentamen görs på SGFs utbildningsplattform inom tre veckor efter avslutad kurs.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 24 800 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 2 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: tba
Kursansvarig: Anneli Liljemark
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475Uppdaterat 2023-08-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum