HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-290-03-231 ]
Grundläggande hydrogeologi
 
Datum:
17 oktober 2023

Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Övrig information:
Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. 
Anmälan: Länk till anmälningsformulär

Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com, 070-749 25 79

Kursbeskrivning: Många problem inom bygg- och anläggningsbranschen är direkt relaterade till grundvatten; för mycket, för lite eller på fel plats. SGF hälsar dig välkommen till denna kurs som handlar om Hydrogeologi som ger fördjupade kunskaper om hur mark- och vattensystem interagerar och förståelse för hydrogeologiska problem som kan uppstå i byggprocessen, olika tillämpningar och begrepp samt vilka metoder som används för att hantera dessa.

Innehåll
- Grundvattnets bildning, förekomst och strömning i marken (relevanta koncept, terminologi, processer och deras matematiska beskrivning).

- Känna till olika typer av akvifärer och deras betydelse för grundvattennivåer. Hydrogeologiska egenskaper hos vanligt förekommande jord och bergarter

- Genomgång Hydrauliska tester, provpumpning. Beskrivning Hydrogeologiska undersökningar och data, konceptuella modeller

- Tillämpningar; Typiska problem och appliceringar inom hydrogeologi (bottenupptryckning, hydrauliskt grundbrott, piping, sättningar, kontrollprogram, exempel

- Tillämpningar- verkliga case? Ev fallstudie som innehåller alla aspekter och som man går igenom väldigt översiktlig (”hur tänker man …”)
Kursmål:
Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill öka sin förståelse för hydrogeologi
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs med möjlighet att bygga på med fördjupad kurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurskompendium delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 6 700 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Bo Olofsson, KTH
Pia Larch, Skanska
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig sektion: Grundvatten
Kursadministratör: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79Uppdaterat 2023-09-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum