HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
[ 3-290-04-231 ]
Fördjupad hydrogeologi
 
Datum:
18 oktober 2023 Kurstillfället är tyvärr inställt.

Ort & lokal: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Övrig information:
Logi på Freys kan bokas till rabatterat pris via denna länk. Logikostnaden ingår INTE i kursavgiften. 
Anmälan: Anmälan är stängd

Vid frågor, kontakta: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79

Kursbeskrivning: Många geotekniker känner en begränsning i samband med frågeställningar kring grundvatten. Geotekniska undersökningar omfattar utöver de mekaniska egenskaperna även bestämning av tex grundvattennivåer, strömningsmönster och portryck i jordprofilen. Vill du kunna besvara frågor och göra beräkningar kring grundvattensänkningar och länshållning tex i samband med olika typer av schakter är det här kursen för dig.

I kursen får du ökad kunskap om grundvattens inverkan på de geotekniska egenskaperna såväl som på hur förändringar i grundvatten påverkar befintliga och nya konstruktioner.

Innehåll
- Hydrogeologiska undersökningar, (Provpumpning, fältprovtagning, mätningar)
- Grundläggande principer för modellering av grundvattenflöde och transport av grundvatten
- Känna till hur en hydrogeologisk modell tas fram
- Förståelse för ”total head”, Bernollis ekvation som ligger till grund för en mängd tekniska tillämpningar inom strömningsmekaniken.
- Kunna tillämpa Darcys lag och göra enklare flödesberäkningar.
- Veta hur man bestämmer permeabilitet i lab och fält.
- Känna till metoder för länshållning och kunna beräkna grundvattensänkning.

Detta och mycket mer i denna 1-dagarskurs.
Kursmål: Du ska efter avslutad kurs kunna förstå och beräkna enklare implementeringar på olika grundvattenproblem.
Målgrupp:  
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 6 700 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Sadek Baker, Gerberos
Pia Larch, Skanska
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig sektion: Grundvatten
Kursadministratör: Fanny Tran, sgf.fanny(at)gmail.com  070-749 25 79

Uppdaterat 2023-09-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum