HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSökAnmäl dig till GD nu…efter 17 februari höjs deltagaravgiften!
Anmäl dig redan idag!
Missa inte heller Dagen-före-GD - minikurser och årsmöte!SGF Nytt vecka 2

Nya SGF notat publicerade

Grundläggningsdagen 14 mars 2019

Grundläggningsdagen 2019 – Anmäla är öppen

Du har väl inte missat att det dykt upp ett programbladet för GD2019 tillsammans med en SGF-kalender i din brevlåda? Läs program och anmäl dig via www.sgf.net, alternativt gå direkt till www.grundläggningsdagen.nu.

 

Branschinformation - Laktestkurser SIG

Anmälan är öppen för SGIs populära laktestkurser. Syftet med kurserna är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter. Kurserna hålls i Linköping och Arlanda under april. Läs mer!

 

The 4th Int. Conf. On Geotechnics for sustainable infrastructure development

Konferensen kommer hållas i Hanoi, Vietnam, den 28-29 november 2019. Konferensens sex huvudteman är; "Deep foundations, Tunneling and underground spaces, Ground improvement, Geotechnical modelling and monitoring, Landslide and erosion, Coastal foundation engineering".  Abstracts ska vara tillhanda senast 15 mars 2019. För mer information om konferensen besök https://geotechn.vn/ eller https://www.issmge.org/events/geotec-hanoi-2019.


En sista efterlysning om svenska delegater till ISSMGE europeiska yngrekonferensen

27th European Young Geotechnical Engineers Conference (EYGEC) äger rum i Muğla-Turkey den 26-27 september 2019. Är du intresserad av att delta, skicka ditt abstract till SGF på info@sgf.net. Sista dag för SGF att lämna in namn på delegat samt abstract är förlängt till den 28 januari 2019 men vi behöver ditt bidrag några dagar innan då styrelsen formellt ska utse vilken delegat som ska representera Sverige på denna konferens.

Undrar du var din SGFkalender är? Jo då har den nog kommit i retur till sekretariatet. Troligen är din hemadress inte korrekt i vårt medlemsregister. Vi letar rätt på rätt adress och skickar ut så fort som möjligt!
Om du känner på dig att dina uppgifter inte är korrekta så gå själv in i medlemsregistret och uppdatera eller maila info@sgf.net.

Med detta hälsar vi gott nytt år!

info@sgf.net


Nya notat är publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF Notat 1:2018 Konflytgränsen
SGF Notat 2:2018 Fallkonförsöket

Det finns även SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
Med närmare 800 deltagare (2018) kan vi nog konstatera att SGF och Grundläggningsdagen växer så det knakar.


Varmt välkommen 14 mars 2019
   - på GDs 40 årsjubileum!

www.grundlaggningsdagen.nu

Se programmet här

Anmäl dig redan idag till GD 2019!
SOMMARBREV inför GD2019

Mall för abstracts


SGF webbutbildning

ARBETE PÅGÅR MED ATT UPPDATERA HEMSIDAN TILL DEN NYA ORGANISATIONEN. Har du frågor du ej hittar svar på kontakta info@sgf.ne

I övrigt uppdateras hemsidan löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2019-01-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum