SGFs nya geofysikfilm
"Geofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser"
- läs mer och se den här!

SGF Nytt vecka 12
SGF publikationer
SGF Fortbildning

Information till våra medlemmar

Mot bakgrund av folkhälsomyndighetens rekommendationer och den rådande situationen avseende spridningen av viruset covid-19 ställer föreningen in alla planerade arrangemang fram till 30 juni 2020. Detta innebär bland annat att de kurser som tidigare utannonserats är inställda och skjuts på framtiden. Eftersom dagsläget avseende spridningen är ovisst kommer det bli svårt att sätta datum för nya tillfällen just nu. Vi arbetar med att hitta den bästa lösningen för varje arrangemang. Styrelsen följer utvecklingen och återkommer så fort läget har förbättrats och sammankomster av nationell karaktär återigen kan ske.

Mindre möten som sker i föreningens löpande verksamhet ska tillsvidare ske via telefon eller som videomöten. Beslutet är taget med omtanke om Sveriges befolkning och att vi genom denna åtgärd vill hjälpa till med att inte bidra till en ökad spridning av viruset.

Med anledning av att Grundläggningsdagen inte var möjlig att genomföra vill vi återigen beklaga omständigheterna och de eventuella olägenheter detta orsakat er utställare, föredragshållare och deltagare.

Vi arbetar just nu intensivt med att reda ut konsekvenserna av det inställda arrangemanget och
vi har stor förståelse för de frågor och funderingar ni har men ber er att ha tålamod. Vi återkommer till er så snart vi har mer information.

Vänlig hälsning

SGFs styrelse


info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad

SGFs Geofysikfilm:Geofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se filmen här
Grundläggningsdagen

www.grundlaggningsdagen.nu

Partnerföretag GD 2020:

bjerking.se         kojapohyr.se         ssab.se


Fortbildningskurser

•  JB-sondering 14-15 september

• 
Geoteknik för alla 5 oktober

•  Jordmekanik 6 oktober

Se kursöversikten för fler kurser 2020.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningKostnadsfria webbinarier


Den 25 mars 2020 hölls femte
delen i webbinarieserien om:
"Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar"
   Läs mer

                   -------------------------------------

Tidigare genomförda webbinarier


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 

Uppdaterat 2020-03-26