7 juli 2015
ISCMGE 2017 - Korea - Info

Nästa internationella konferens för ISSMGE kommer att arrangeras i Korea, september 2017.

Läs mer om arrangemanget i bifogad pdf samt på konferensens hemsida.

Uppdaterat 2015-07-07