Internationellt

Under denna rubrik hittar du mer information om det internationella arbete där SGF medverkar.

- Reseberättelse från 27th European Young Geotechnical Engineers Conference, 26-27 th September 2019

- ICE, Institution of Civil Engineers, bjuder in SGF:s medlemmar till föreläsningen ” Geotechnical challanges in soft sensitive clays” den 11 september. Deltagande kan se både på plats och via ett webinar. Se inbjudan för mer detaljerad information. Vill du veta mer om ICE, besök deras hemsida https://www.ice.org.uk/

- ISSMGE

- ISSMGE - Geotec Hanoi

- Samverkan mellan de Nordiska Geotekniska Föreningarna

- Nordisk Fältkommitté

NMGEC7 - Nordic Mirror Group EuroCode 7

- IAEG

- ECSMGE-2019


- 40 years of CCC


Uppdaterat 2019-11-20