Print och demand

Från och med februari 2014 så finns SGFs rapporter och notat tillgängliga via SGFs webshop.

Förändringen innebär att du direkt i webshopen kan välja att ladda ner rapporter/notat i pdf format eller beställa en tryckt version.
Nedladdning av pdf är som tidigare kostnadsfritt.

OBS! SGFs rapporter är gjorda i format S5 (dvs. inte A4). Så om du vill skriva ut en rapport som du laddat ner och få en korrekt återgivning av fonter/bilder, så rekommenderar vi att du gör utskrift till A4, men rutan anppassa till sida ska ej vara iklickad.

Beställer du en tryckt version så kommer Arkitektkopia att skicka rapporten till dig. Du kommer även att få en faktura på mellan 250 kr till 500 kr per rapport, beroende på omfattningen av rapporten. Fraktkostnad tillkommer. När du beställer var noga med att ange din korrekta faktura och leveransadress. Vår målsättning är att din rapport ska levereras inom 4 arbetsdagar.


Webshopen administreras av Arkitektkopia.

Frågor om print-on-demand vänd dig till info@sgf.net 
Uppdaterat 2014-02-13