Priser och stipendier

Inom SGF finns följande priser och stipendier som delas ut

- SGFs pris
- Sven Hansbos
- Rolf Brinks pris
- Bästa geotekniska examensarbete
- Europeiska Resestipendiet

Uppdaterat 2020-04-17