Välkommen till SGFs webbutbildningar

Snabblänk till SGFs utbildningsplattform         |         Så här går det till         |         Webbinarie-arkiv        |         E-learning

Här finns länkar till webbkurser och webbinarier som ligger på SGFs utbildningsplattform.
Information om hur det fungerar praktiskt hittar du här, samt steg för steg instruktioner för deltagande.

Webbkurs
  Omfattning och länk
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.
  Kurs med prov
6 h

Länk till kursen


Observera att det går att se webbinarium även efter livesändning, men möjligheten att ställa frågor i realtid uteblir.
Webbinarium
  Datum för livesändning
AHP-metoden - ett sätt att välja

Har du tvingats göra svåra avvägningar i din roll som geotekniker? Kanske har du varit tvungen att väga potentiell miljöpåverkan mot produktionsmässig effektivitet? Detta webbinarium kan ge dig just det verktyg som du behöver! Läs mer

I webbinariet beskriver Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk, metoden och dess användning och illustrerar med några geotekniska tillämpningar.
  fredag 5 oktober 2018
kl 14:00-14:45 

Länk till webbinariet

PDF - I webbinariet
presenterat material

PDF - Rapport
omnämnd i webbinariet


Föreläsare:
Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk

Överslagsberäkningar - ett viktigt hjälpmedel

Med Överslag menas jämförande beräkningar som utförs för att lära känna en problemställning eller möjliggöra en rimlighetsbedömning av resultatet från genomförda beräkningar, som gjortss med en mer komplicerad modell. Avsikten är att kontrollera att storleksordningen på resultatet är korrekt, dvs att första siffran är något så när riktig. Överslagsberäkningarna har då karaktären av de beräkningsmodeller vi klassiskt kallar förenklade beräkningsmodeller.
  9 november 2017
kl 15:00

Länk till webbinariet

Föreläsare:
Göran Sällfors

Vad finns mellan borrhålen?

I webbinariet ges grunder för hur man kan interpolera jordens egenskaper mellan borrpunkterna. En intressant effekt hos en av metoderna är att man kan se hur mycket ett nytt borrhål påverkar osäkerheten redan innan man har borrat i verkligheten. Då får man en indikation på var ett nytt hål ger mest för pengarna. I senare delen av webbinariet visas hur troligt det är att träffa när man letar efter hot-spots.
  26 oktober 2017
kl 15:00

Länk till webbinariet

Föreläsare:
Lars Olsson, Geostatistik och
Patrik von Heijne, Liljemark ConsultingHar du missat ett intressant webbinarium? Se SGFs samlade arkiv över genomförda webbinarier.Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 

 
Uppdaterat 2019-08-09