ISSMGE-konferensen Geotec Hanoi (The 4th International Conference on Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development) som äger rum 28 -29 november 2019. Vi har medlemmar med mycket positiva erfarenheter av konferensen. Deadlinen för abstracts till konferensen har förlängts till 15 april och det finns redan idag en rad intressanta keynote föreläsare (https://geotechn.vn/themes-keynote-lectures/). För mer information om konferensen besök hemsidan https://geotechn.vn/
Uppdaterat 2019-03-29