Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kursarkivet     |     Minikurser     |     Förslagslåda


 Kursdatum
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)

 23-24 nov 2020
  Riskbedömning förorenade områden - digital kurs** - FULLBOKAD
       
  Anmälan till den första av 2021 års kurser är nu öppen!
  19-20 januari   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
       
  Anmälan till resten av vårens kurser 2021 öppnar inom kort! 
  16-17 mars
  Grundläggande statistik inom förorenade områden 
  13-14 april   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  21 april
  Jordmekanik - digital kurs**
  26-29 april   Miljötekniska markundersökningar
  26-28 april
  Certifiering provtagare, ytvatten och sediment
  prel 5 maj
  Förorenade byggnader
  17-18 maj   Ostörd kolvprovtagning
  19-20 maj
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

19-20 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik
  31 maj - 3 juni
  Certifiering provtagare, jord och grundvatten 
       

    OBS - Fler kurser under 2021 presenteras längre fram!
       * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.Notera
- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.
Uppdaterat 2020-11-23