Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik     |     Minikurser     |     Förslagslåda


 Kursdatum 2022
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
 
 

21-23 mars   Huvudkurs Fältgeoteknik del 2
- Obligatorisk förkunskap: Huvudkurs fältgeoteknik del 1! 
   4-5 april   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  5-6 april
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  26-28 april
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment 
  27-28 april   Jordmekanik - digitalt kurstillfälle
  3-4 maj   Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
  9-12 maj
  Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
  16-17 maj   CPT  2 dagar - FULLBOKAD
  16-18 maj   CPT  3 dagar (för handläggare) - FULLBOKAD
  30-31 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik - FULLBOKAD

30 maj - 2 juni
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
  14 september   Förorenade byggnader 
  20-21 september   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
   NY KURS !  21-22 september   Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten 
  26-29 september   Miljötekniska markundersökningar 
  10-12 oktober   Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
Höstveckan
17-20 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
Höstveckan 17 oktober
  Grundläggande geoteknik - Inställd. Åter 2023
Höstveckan
18 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom
Höstveckan 19 oktober
  Grundläggande hydrogeologi
Höstveckan 20 oktober
  Fördjupad hydrogeologi
  25-26 oktober
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning
  14-15 november   Riskbedömning förorenade områden - FULLBOKAD
  NY KURS ! 15-16 november
  Fältplanering för geotekniska handläggare 

22-23 november
  Grundläggande statistik inom förorenade områden
  datum kommer
  Ostörd kolvprovtagning  
       

   
Med reservation för eventuella förändringar i kursprogram, datum, etc.
Fler kurser och/eller kurstillfällen kan tillkomma under året.Notera

- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.Uppdaterat 2022-06-03