Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning
    |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik     |     Minikurser     |     Enkät för kursutveckling

I december månad publiceras fler kurser för 2020.


 Kurser 2020   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
  4 februari
  Förorenade byggnader

6-7 februari
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
      Fler kurser som kommer ges under 2020 publiceras i december 2019.


Länk till anmälningsformuläret*  
*gäller ej webbkurser

Notera
- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.
Uppdaterat 2019-11-28