Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kursarkivet     |     Minikurser     |     Förslagslåda


 Kurser 2020   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
  23-24 januari
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  27-30 januari   Huvudkurs fältgeoteknik del 2
  4 februari
  Förorenade byggnader

6-7 februari
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

 1-2 april
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  20-23 april
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
  27-28 april   Kartläggning av markradon
   4-6 maj
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment - FULLBOKAD
   14-15 maj
  Ostörd kolvprovtagning
   25-28 maj   Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
   21-22 september   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
   28 sept - 1 okt
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
Höstveckan  5-8 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
 Höstveckan  5 oktober
  Geoteknik för alla - hybridkurs*
 Höstveckan  6 oktober
  Grundläggande hydrogeologi - hybridkurs* - FULLBOKAD
 Höstveckan  7 oktober
  Fördjupad hydrogeologi - hybridkurs* - FULLBOKAD
   12-14 oktober
  Huvudkurs fältgeoteknik del 1 - FULLBOKAD
  12-14 oktober
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment - FULLBOKAD
   23-24 november
  Riskbedömning förorenade områden - digital kurs** - FULLBOKAD
       
      * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.
       

 Kurser flyttade till 2021   OBS - Fler kurser presenteras längre fram på året
    datum ej klart
  Sättningsberäkning i teori och praktik
  datum ej klart
  Geologisk historia och jordartskännedom 
  planerad till våren
  Grundläggande statistik inom förorenade områden 
  datum ej klart
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning
  datum ej klart
  Jordmekanik 
  datum ej klart
  JB-sondering


Länk till anmälningsformuläret*  
*gäller ej webbkurser

Notera
- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.


Uppdaterat 2020-09-30