Grundläggningsdagen
- alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978!


  17 MARS 2022 - STOCKHOLMSMÄSSAN, ÄLVSJÖ

Grundläggningsdagen är uppskjutet från 7 oktober 2021 till 17 mars 2022!
Grundläggningsdagen

Årets fyra huvudteman:

NYA TIDER
För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre. Som vanligt är ordet fritt!

  GYLLENE TIDER
Det går bra nu. Återvinning i projekt/hållbarhetstid, framtidsspaning och tillbakablick.

TUFFA TIDER
När det inte blev som det var tänkt, Hur ser framtiden ut?
Stora maskiner. Tuffa förhållanden.

STORHETSTIDEN
Stora projekt, ECI-och geoteknik?
Partnerföretag:

bjerking.se           kojapohyr.se           ssab.seDeltagaranmälan

 
Med anledning av uppskjutet datum för GD så avvaktar vi till längre fram i höst/vinter med att öppna deltagaranmälan.

Utställningen

Monterbokningen är fortsatt öppen!
För mer information och anmälan: omnex.se


Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen
inom SGF har som uppgift att planera och
genomföra GD årligen sedan 1978!


AG GD 2021-2022:
Anna-Karin, Anne, Daniel och Pia

Ordförande AG GD
Anna-Karin Jönsson
+46 (0) 76 117 17 59
anna-karin.jonsson@tyrens.se
Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.
Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Numera finns varje år såväl konferensdeltagare som 
utställare från Norden och Europa på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen (GD) är SGF, Svenska Geotekniska Föreningen.
Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen (AG GD) inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen sedan 1978.

Arrangör är: SGF i samarbete med Omnex ABUppdaterat 2021-06-16