Allmänna villkor för konferensdeltagare


DELTAGARANMÄLAN
-  skall ske via länken nedan.
-  är bindande, men kan överlåtas i sin helhet
   till en (1) kollega på samma företag.

AVGIFTER

Konferens:     3600 SEK        (efter 9 februari 2020: +700 SEK)
Middag:          1600 SEK        (efter 9 februari 2020: +600 SEK)

Lagstadgad moms 25 % tillkommer.
Även företag med hemvist utanför Sverige debiteras moms
i enlighet med gällande skattelagstiftning.

 
BETALNING
-  Avgiften faktureras av Omnium.
-  Betalningsvillkor 15 dagar från fakturadatum.
-  Försenad betalning medför avgift SEK 75 per påminnelse
   samt dröjsmålsränta 2% per påbörjad månad.

ÅTERBUD
skall lämnas skriftligen senast 9 februari 2020.
Vid återbud efter 9 februari 2020, halv avgift.
Uteblivande utan återbud, hel avgift.

Var noga med att fylla i fullständig fakturaadress och fakturareferens
så undviks försenad betalning och därmed extra avgifter.

>>   Länk till anmälningsformulär   <<
 
Frågor gällande deltagaranmälan besvaras av:

 
Fanny Tran                                
Omnium AB                               
+46 (0)70 749 25 79                
fanny.tran(at)omnium.se
         
Lennart Stark
Omnium AB
+46 (0)70 749 15 07
lennart.stark(a)omnium.se
                                       GDPR - så här hanteras dina personuppgifterUppdaterat 2020-01-08