Anmälningsinformation och villkor för deltagareAVGIFTER

Konferens:  3600 SEK (efter 17 februari 2019 +700 SEK)
Middag:       1600 SEK - MIDDAGEN ÄR FULLTECKNAD
Lagstadgad moms 25 % tillkommer.
Även företag med hemvist utanför Sverige debiteras moms
i enlighet med gällande skattelagstiftning.


DELTAGARANMÄLAN
- skall ske via länken nedan.
- är bindande, men kan överlåtas i sin helhet till en (1) kollega på samma företag.

ÅTERBUD
skall lämnas skriftligen.
Återbud efter 17 februari 2019, halv avgift.
Uteblivande utan återbud, hel avgift.
 
BETALNING
Avgiften faktureras av Omnium,
betalningsvillkor 15 dagar från fakturadatum.

Försenad betalning medför avgift SEK 75 per påminnelse
samt dröjsmålsränta 2% per påbörjad månad

VAR NOGA MED ATT FYLLA I FULLSTÄNDIG
FAKTURERINGSADRESS OCH/ELLER FAKTURAREFERENS
SÅ UNDVIKS FÖRSENAD BETALNING OCH DÄRMED EXTRA AVGIFTER. 

Länk till anmälningsformuläret
 
Frågor gällande deltagaranmälan
Lennart Stark
Omnium AB
+46 (0)70 749 15 07
lennart.stark(at)omnium.se
 
GDPR - så här hanteras dina personuppgifterUppdaterat 2019-02-11