Dagen innan Grundläggningsdagen så bjuder SGF in till ett mötesforum "Dagen-innan-GD" med möjlighet till ny kunskap, 
presentation av bästa examensarbete, årsmöte och mingel. >> Anmäl dig här!
 
Datum:
Plats:

Anmälan:

11 mars 2020
B
est Western Royal Star, Älvsjö
 
via denna länkPROGRAM


11:30 Lunch
 
12:30 - 13:15  Session 1 OBS! Tre stycken parallella pass
 
  Statistik för geotekniker

Göran Sällfors

De flesta geotekniska beräkningar görs som deterministiska analyser, möjligen gör man ibland en känslighetsanalys för att se hur valet av ingångsparametrar påverkar beräkningsresultaten. Mer sällan görs en mer ingående ... läs mer
  Miljörättsligt ansvar vid
grundläggning och annat markarbete

Linnea Ljung

I Sverige finns ca 85 000 potentiellt förorenade områden. Många av dessa ligger i områden där byggnation sker ... läs mer

  Stranderosion och naturanpassade erosionsskydd

Per Danielsson

Traditionellt skyddar vi stränder längs kusten och vattendrag med stenskoning. Detta är föreskrivet i AMA, TK Geo, och i Skredkommis-sionens rapporter. För att bibehålla en god ekologisk status  ... läs mer
 
13:30 - 14:15  Session 2 OBS! Tre stycken parallella pass
 

Sulfider i berg

Josef Mácsik

Beslut om att avbryta hela projekt på grund av sulfidberg? Bostadsprojekt, med flera års utredningar kan pausa och i värsta fall avbrytas helt nu när förekomst av sulfidberg har uppmärksammats ... läs mer

Geofysik - möjligheter och begränsningar

Mats Svensson

Minikursen kommer att beskriva de vanligaste geofysiska metoderna markradar, resistivitet och seismik. Rätt använda är metoderna ett fantastiskt bra komplement till de traditionella ... läs mer

  Dilatometer and Seismic Dilatometer for soil characterization

Diego Marchetti & Tara Wood

The course illustrates the Flat Dilatometer (DMT) and Seismic Dilatometer (SDMT) instrumentation currently used in 82 countries.
... read more

 
14:15 - 14:45 Fika
 
14:45 - 15:30
Session 3 OBS! Tre stycken parallella pass
 
  Sulfider i berg

Josef Mácsik

Beslut om att avbryta hela projekt på grund av sulfidberg? Bostadsprojekt, med flera års utredningar kan pausa och i värsta fall avbrytas helt nu när förekomst av sulfidberg har uppmärksammats ... läs mer


Dilatometer and Seismic Dilatometer for soil characterization

Diego Marchetti & Tara Wood

The course illustrates the Flat Dilatometer (DMT) and Seismic Dilatometer (SDMT) instrumentation currently used in 82 countries.
... read more

  Miljörättsligt ansvar vid
grundläggning och annat markarbete

Linnea Ljung

I Sverige finns ca 85 000 potentiellt förorenade områden. Många av dessa ligger i områden där byggnation sker ... läs mer


15:45 - 16:30  Session 4 OBS! Tre stycken parallella pass
 
  Statistik för geotekniker

Göran Sällfors

De flesta geotekniska beräkningar görs som deterministiska analyser, möjligen gör man ibland en känslighetsanalys för att se hur valet av ingångsparametrar påverkar beräkningsresultaten. Mer sällan görs en mer ingående ... läs mer
  Geofysik - möjligheter och begränsningar

Mats Svensson

Minikursen kommer att beskriva de vanligaste geofysiska metoderna markradar, resistivitet och seismik. Rätt använda är metoderna ett fantastiskt bra komplement till de traditionella ... läs mer

  Stranderosion och naturanpassade erosionsskydd

Per Danielsson

Traditionellt skyddar vi stränder längs kusten och vattendrag med stenskoning. Detta är föreskrivet i AMA, TK Geo, och i Skredkommis-sionens rapporter. För att bibehålla en god ekologisk status  ... läs mer


 
16:45 - 18:15
Föredrag av de som nominerats till ”Bästa examensarbete”.
 
18:15 - 19:45 SGFs årsmöte
 
19:45 Mingelbuffé
 
  Anmäl dig här!

 
  Med reservation för eventuella programändringar.
 Uppdaterat 2020-02-17