SGF rapport 1:2017 Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet - en vägledning

Nu finns SGFs rapport 1:2017 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Rapporten syftar till att förtydliga de kvalitetskrav som rimligen kan/bör/skall ställas på geotekniska undersökningar som syftar till att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten för en lera.

I denna rapport lämnas även kompletterande rekommendationer för hur specialiserade försök (direkta skjuvförsök, triaxialförsök och CRS-försök) bör utföras, tolkas och redovisas.

Rapporten innehåller:
- Arbetsgång vid bestämning av Cu
- Provtagning och planering
- Direkta skjuvförsök
- Triaxialförsök
- CRS-försök


Uppdaterat 2019-11-22