GD sommarbrev   The GD summer letter

Grundläggningsdagen 2020 – Programtablå

Sommarsemestern närmar sig med stormsteg, men innan dess vill vi i Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen informera om Grundläggningsdagen 2020 (GD 2020), som kommer att äga rum torsdagen den 12 mars 2020 (v.11).

Som vanligt håller vi till på Stockholmsmässan i Älvsjö med efterföljande middag i Blå Hallen under vilken vi summerar lärdomarna från dagen samt delar ut pris till bästa monter, årets föredrag och SGFs pris.

GD 2020 har följande fyra huvudteman:

 • Landet Runt (Hur ligger landet? Finns det något av riksintresse i din region? Finns det något typiskt för din region och vilka utmaningar hanterar ni? Intressanta projekt stort eller smått.)

 • Småstjärnorna (En modern klassiker i nytappning – För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre. Som vanligt är ordet fritt!)

 • Breaking News (Nyheter, nytänk, innovationer och nya metoder, något som gick sönder eller något som höll)

 • På Spåret (Vart är vi på väg? Infrastrukturprojekt, åker vi förstaklass eller dressin?)
Likt föregående år kommer det under pass 2 och 3 att hållas parallella sessioner med fokus på FoU-projekt i branschen.

Om Du har idéer till föredrag eller vill vara med och hålla föredrag skickar du ditt förslag (högst en A4-sida) till oss senast den 9:e september 2019. Använd vår formatmall som finns att hämta här.

Förslagen skickas till Anna-Karin Jönsson 076 117 17 59
och F&U-sessionerna till Daniel Sjöstedt 070 285 61 36

Glöm inte ”Dagen-innan-GD”, som utöver SGFs årsmöte och presentationer av nominerade examensarbeten bjuder in till minikurser och mingel. Håll ögonen öppna för separat information.

Vi önskar er en härlig semester och hoppas på många och goda förslag till föredrag. Hoppas vi ses vid GD 2020!

Hälsningar
/Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen

Här kan du spara ner sommarbrevet som pdf.

The Swedish Foundation Day 2020 – Show guide

Summer and holidays are near, but before you go on your long awaited time off, we would like to take the opportunity to inform you about Grundläggningsdagen 2020 (Foundation Day 2020).
– which will take place on Thursday, March 12th, 2020 (w.11).

As usual, we are located at the Stockholm International Fairs and the conference dinner is held in the City Hall, during which we will summarize lessons learned during the day and present the winner of our exhibitor contest (best booth), the presentation of the year and SGF’s award.

The Foundation Day 2020 (GD 2020) has four main themes:

 • Around the country (What is happening in our country today. Interesting projects in your
  region.)

 • Little stars (A modern classic returns, again - For those below 35 years of age! Seniors, help us
  to encourage our young engineers. As usual, the word is free!)

 • Breaking News (News, and new thinking, innovations and new methods. Something broke and
  something that held)

 • On track (Where are we heading? Infrastructural projects-are we travelling first class or coach?)
Note that parallel sessions will be held during session 2 and 3, with a focus on research and development projects.

If you have ideas for presentations or if you want to participate and give a talk, send your proposal (maximum one page) to us no later than the 9th of September 2019. Please use our abstract template which you'll find here.

Proposals are sent to Anna-Karin Jönsson +46 (0)76-1171759
and R&D-sessions to Daniel Sjöstedt +46 (0)70-2856136

Don’t forget “The day before GD”. In the evening 11th of March you will be given the opportunity to hear presentations from the nominated to our Master Thesis award. Stay tuned for separate
information. 

We wish you a wonderful holiday and hope to receive many suggestions for presentations. See you at GD 2020!

Best regards
/The Working Group for The Foundation Day
Uppdaterat 2019-08-13