Utställningen 2018

Vid Grundläggningsdagen arrangeras en utställning,
som de senaste åren omfattat mer än 70 företag
från Sverige, Norden och Europa.

Utställningen är fullbokad!

Utöver plats på utställningen finns det möjlighet
att exponera företaget lite extra. Kontakta Pia Larch
för mer information.

  The exhibition 2018        

The Foundation Day has an exhibition with more than
70 companies from Sweden, Scandinavia and Europe.

The exhibition is fully booked!

Possibilities for further exposure is available.
Contact Pia Larch for more information.


 
Utställare 2018 / Exhibitors 2018
Se planritningen över utställningen. / See the floor plan of the exhibition.Frågor gällande utställningen besvaras av:
Questions regarding the exhibition can be answered by:

Fanny Tran
Omnium AB
fanny.tran(at)omnium.se
+46 (0)70 749 25 79 
  Partnerföretag 2018:


Uppdaterat 2018-03-07